به وب اپ خوش آمدید
تعداد بازديد: 1750 بار

گزارش گیری

سرفصل: گزارش ها
گزارش های بازدید

یکی از روش های سنجش کیفیت سایت بررسی گزارش بازدید مشتریان می باشد. گزارش های مربوطه در بخش "گزارش ها" در سمت راست صفحه به چشم می خورد. گزارش ها شامل بازدیدهای روزانه، ماهانه و سالانه مشتریان می باشد.

در گزارش روزانه، روز، تاریخ و نمودار میله ای قابل رویت است. در ستون جمع کل بازدید نیز تعداد تجمعی بازدید ها فهرست شده اند. در انتها علاوه بر جمع کل بازدید ها میانگین بازدید روزانه نیز دیده می شود.

گزارش بازدید ماهانه و سالانه نیز شامل همین اطلاعات به ازای ماه و سال می باشد. با این تفاوت که کلیک بر روی عدد سال، گزارش بازدید ماهانه آن سال و کلیک بر روی نام ماه، گزارش بازدید روزانه آن ماه را ظاهر می سازد. در هر کدام از گزارش ها آیکنی به شکل ماشین حساب دیده می شود. کلیک بر روی این آیکن گزارش فروش آن روز، ماه و سال را ارائه می دهد. در نمودار میله ای رنگ سبز بیانگر حداکثر بازدید و رنگ قرمز بیانگر حداقل بازدید در دوره زمانی منتخب می باشد.گزارش سایت های ورودی

گزارش سایت های ورودی در ارتباط با سایت های دیگری است که به سایت ما لینک داده اند.این گزارش در بخش "گزارش ها" در سمت راست صفحه قابل رویت است. در فهرست مربوطه آدرس آخرین اتصال ورود، آدرس سایت ورودی و تعداد ورود ها نمایش داده می شود.


  
دارای امتیاز از 0 رأی